Αφίξεις Τουριστών στην Κύπρο

2022

2021

2012-2020

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου