Τίτλος Σεμιναρίου: Αλλεργιογόνα Τρόφιμα και Μέτρα Προστασίας στις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης

Ημέρα: 10/06/2015

Ώρα: 8:30 – 17:00

Χώρος Διεξαγωγής: Amathus Hotel – Λεμεσός

Φυλλάδιο Σεμιναρίου: