Προφίλ ΣΤΕΚ / ACTE’s Profile

Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) ιδρύθηκε στις 26/6/1997 με στόχο να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής ώστε να τεθούν στέρεες βάσεις για την ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας του πιο ζωτικού τομέα της κυπριακής οικονομίας.

Ο ΣΤΕΚ επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και τη συσπείρωση όλων όσων ασπάζονται την ανάγκη προώθησης ολικά ποιοτικού τουρισμού. Αποτελούμενος από επίλεκτα στελέχη της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας, ο ΣΤΕΚ αποτελεί κινητήριο μοχλό για την επίτευξη της τόσο αναγκαίας ποιοτικής αλλαγής στον τουρισμό της Κύπρου.

Τακτικά Μέλη του ΣΤΕΚ είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 5*, 4* ή 3*, οργανωμένα διαμερίσματα πολυτελείας ή Α’ κατηγορίας και τουριστικά χωριά πολυτελείας ή Α’ κατηγορίας. Στα Συνδεδεμένα Μέλη κατατάσσονται επιχειρήσεις ή οργανισμοί ψηλής ποιοτικής στάθμης των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την τουριστική κίνηση της χώρας.

 

The Association of Cyprus Tourist Enterprises (ACTE) was founded in June 1997 by a group of tourism entrepreneurs who share the common view that the development of quality and sustainable tourism is a one-way road for Cyprus Tourism.  Therefore, ACTE is composed of a group of prominent top quality hotels and tourist enterprises all over Cyprus. 

The credo of ACTE and its raison d’être is the strong need for planning, development and management of a quality tourism product in Cyprus. The total quality approach was adopted for two fundamental reasons – it can bring success from the marketing standpoint and, at the same time, benefit local residents and the environment. This is the reason why our Association only accepts as members quality hotels.  Each and every one of our members is totally devoted to quality.  

Our mission is to play a constructive role vis-à-vis the government and the private sector, so as to enhance the image, quality and efficiency of the hotel and tourism industry in Cyprus.  

Through substantiated standpoints, systematic research and in-depth studies, ACTE has been a driving force for the necessary quality improvement and upgrading of Cyprus tourism product.