Ο ΣΤΕΚ αναλύει και δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις τουριστικές αφίξεις με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο του 2023.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία:

 Αφίξεις ανά μήνα

Τελευταία στοιχεία

Σύγκριση αφίξεων εσόδων

Αφίξεις από κύριες αγορές