Ο ΣΤΕΚ αναλύει και δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις τουριστικές αφίξεις με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο του 2023.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Αφίξεις ανά μήνα

Τελευταία στοιχεία 

Σύγκριση αφίξεων-εσόδων

Αφίξεις από κύριες αγορές