Ο ΣΤΕΚ αναλύει και δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις τουριστικές αφίξεις. Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο του 2023 και αναλυτικότερα για κάθε μήνα.

Αφίξεις από κύριες αγορές

Αφίξεις ανά μήνα

Σύγκριση αφίξεων εσόδων

Τελευταία στοιχεία αφίξεων/εσόδων