Ο ΣΤΕΚ δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις τουριστικές αφίξεις μέχρι τον Απρίλιο του 2023.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία:

  1. Αφίξεις ανά μήνα
  2. Αφίξεις από κύριες αγορές
  3.  Σύγκριση αφίξεων / εσόδων
  4. Τελευταία στοιχεία αφίξεων / εσόδων