Ο ΣΤΕΚ έχει ετοιμάσει μια ενδιαφέρουσα έρευνα με επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τον κυπριακό τουριστικό τομέα. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά τα στοιχεία: