Δύο υποτροφίες για το 40% των διδάκτρων για όλα τα χρόνια φοίτησης. Για ακόμα μια χρονιά  ο ΣΤΕΚ στηρίζει έμπρακτα τους άπορους σπουδαστές, αφού σε συνεργασία με το KES College προσφέρει δύο υποτροφίες που καλύπτουν το 40% των διδάκτρων για όλα τα χρόνια φοίτησης.

O ΣΤΕΚ, ως ο κατ’ εξοχήν Σύνδεσμος που προάγει και προωθεί την ποιότητα στον ξενοδοχειακό τομέα, μαζί με το KES College, παρέχει σε εργαζόμενους σε ξενοδοχεία μέλη του, υποτροφίες για το Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών «Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη, Πτυχίο)» (με δυνατότητα επιλογής εξειδίκευσης στη Μαγειρική ή στην Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική) της Σχολής Επισιτιστικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών του KES College. Οι υποτροφίες καλύπτουν όλα τα χρόνια σπουδών και θα βοηθήσουν σημαντικά οικογένειες με οικονομικά προβλήματα ιδιαίτερα αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Γι’ αυτό εξάλλου και για την επιλογή των υποτρόφων θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

  1. η οικονομική κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς ή με χαμηλό εισόδημα ή πολύτεκνη/μονογονεϊκή οικογένεια κλπ.)
  2. η γενική επίδοση του υποψηφίου στο σχολείο (Γενικός βαθμός Απολυτηρίου 15/20 και άνω).

Μέσω των υποτροφιών, ο ΣΤΕΚ και το KES College επιδιώκουν τη σημαντική μείωση του τελικού κόστους σπουδών για οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως να αναγκάζονταν να στερήσουν από το παιδί τους την εξειδίκευση και την απόκτηση, Ισότιμου και Αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Επιπέδου, τίτλου σπουδών.

Σημειώνεται σχετικά ότι η υποτροφία ΔΕΝ καλύπτει το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τις στολές των εργαστηρίων, τον ατομικό εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών, τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΣΤΕΚ στο τηλέφωνο 22374433 ή στο e-mail: info@acte.com.cy