Διοικητικό Συμβούλιο ΕΞΕΚ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΞΕΚ απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Άκης Βαβλίτης
Αντιπρόεδρος: Λάκης Παναγιώτου
Γραμματέας: Χρήστος Μουσκής
Ταμίας: Σπύρος Καραολής
Μέλη:
Καραντώκη Δήμητρα
Νικολάου Αντώνης
Παπαϊωάννου Κώστας
Πιερίδης Πέτρος
Σολομίδης Σωκράτης
Στυλιανού Γιώργος

 

Γραμματεία
Γενική Διευθύντρια: Χρυσαίμιλη Ψηλογένη
Ανώτερος Λειτουργός: Χρίστος Ξενοφώντος
Γραμματέας: Μαρία Γιαννακού