Το Τμήμα ∆ιοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, της Σχολής ∆ιοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Cyprus University of Technology διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα “Θρησκευτικός Τουρισμός: προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης στην Κύπρο” στα πλαίσια της πράξης Re-Cult Magnum, η οποία λειτουργεί εντός του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Κεντρικός Ομιλητής ήταν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ενώ εκ μέρους του ΣΤΕΚ συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια Χρυσαίμιλη Ψηλογένη.

Δείτε ολόκληρη την Ημερίδα ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ