Για τη λειτουργία ξενοδοχείου ή άλλου τουριστικού καταλύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε υπηκόους άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλο Κράτος Μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες 2021.10.19. Λειτουργία Ξενοδοχείων και άλλων Τουριστικών Καταλυμάτων _ Διαδικασία Υποβολής αίτησης _2 (1)