Ο ΣΤΕΚ παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της εγγραφής Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων στο σχετικό μητρώο του Υφυπουργείο Τουρισμού και υπενθυμίζει πως η μη επαρκής ρύθμιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων καταλυμάτων έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις καταλυμάτων τα οποία πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο αλλά ακόμα υπολείπονται σχετικών αδειών, ο ΣΤΕΚ θεωρεί πως πρέπει να εγγραφούν άμεσα και να τους δοθεί μία περίοδος χάριτος (μέχρι ενός έτους) μέχρι να εξασφαλίσουν όλες τις απαραίτητες άδειες. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να υπάρχει μία σχετική υποσημείωση στην άδεια τους μέχρι να λάβουν τις εγκρίσεις που εκκρεμούν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν τα καταλύματα να λειτουργούν νόμιμα και ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί το Τμήμα Φορολογίας και οι υπόλοιπες Αρχές που χορηγούν σχετικές άδειες για θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Σχετικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτη λειτουργία περίπου 80.000 – 100.000 κλινών (όσες περίπου διαθέτει και η νόμιμη ξενοδοχειακή βιομηχανία) βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κύπρο, εκ των οποίων πολύ λίγες είχαν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο μέχρι πρόσφατα. Η τήρηση όλων των ενδεδειγμένων προνοιών ασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας καθώς στην περίπτωση κάποιου ατυχούς συμβάντος δεν είναι απλώς το κατάλυμα που θα μείνει εκτεθειμένο αλλά η ίδια η χώρα ως τουριστικός προορισμός.

Επιπρόσθετα, o ΣΤΕΚ υπενθυμίζει τις εξής εισηγήσεις του σε σχέση με την αποτελεσματική ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων:

  1. H εκμίσθωση ακινήτου να επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο να μην ξεπερνά συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε ετήσια βάση. Αντίστοιχες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  2. Σε συγκεκριμένες περιοχές ή ακόμη και πόλεις όπου οι μόνιμοι κάτοικοι δυσκολεύονται να βρουν σπίτια ή διαμερίσματα για μακροχρόνια ενοικίαση οι τοπικές Αρχές να έχουν το δικαίωμα απαγόρευσης της βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης ακινήτων.
  3. Να καταβάλλεται τέλος διανυκτέρευσης στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  4. Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι ότι εφαρμόζονται οι κανονισμοί ασφάλειας και υγείας.