Ο ΣΤΕΚ πρωτεργάτης για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Τουρισμού

Στα πλαίσια της Πράξης INTERREG RECULT (http://www.recult-greece-cyprus.eu/) υπό τον  τίτλο «Ανάδειξη και Διάδοση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς μέσα από την Ανάπτυξη και Θεσμική Ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργάνωσε πρόσφατα στη Μυτιλήνη, Συνέδριο με τίτλο «Ανάδειξη της Θρησκευτικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς και προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού».

Το Συνέδριο χωρίστηκε σε δύο συνεδρίες και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Επιμελητήριο Λέσβου, παρουσία κοινού και πολυπληθούς ακροατηρίου με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς διοργανώθηκε με υβριδικό τρόπο (δια ζώσης και διαδικτυακά). Οι εγγραφές στο Συνέδριο ξεπέρασαν τις 350, ενώ κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, των διαλέξεων από προσκεκλημένους και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των συνέδρων υπήρξε ταυτόχρονη παρουσία περί των 250 συνέδρων.

Η πρώτη συνεδρία είχε τίτλο «Ο θρησκευτικός τουρισμός ως μοχλός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης» με συντονιστή τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Βέργαδο, όπου παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος, τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ι.Μ. Σύρου, καθώς και εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών κ. Γιώργου Τζιάλλα, Εμπειρογνώμονα Τουρισμού και της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κας Πολυξένης Μοίρα. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη θεματική της 1ης συνεδρίας, οι εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών είχαν τίτλο «O τουρισμός την επόμενη μέρα: προκλήσεις και ευκαιρίες» και «Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού – Θρησκευτικός Τουρισμός».

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕΚ, στην παρουσίασή της με τίτλο «Το Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού, ως Μηχανισμός Ανάπτυξης Ποιοτικού Τουριστικού & Πολιτιστικού Προϊόντος και Προβολής του Κυπριακού Τουρισμού», ανέδειξε την συμμετοχή του ΣΤΕΚ στην εφαρμογή του Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ελλάδας και της Κύπρου για τον Θρησκευτικό τουρισμό και στην ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Τουρισμού.

Το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα σύστημα συλλογής, ταξινόμησης, επεξεργασίας και αξιολόγησης ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου βασίζεται στην αναγκαιότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφορίας με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία από ειδικευμένο προσωπικό που θα την αναλύει με τρόπο ώστε να υποστηρίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς του Τουριστικού Κλάδου.

Η δεύτερη συνεδρία είχε τίτλο «Προώθηση Θρησκευτικού/Προσκυνηματικού Τουρισμού, Νέα Μέσα και Τεχνολογίες» με συντονιστή τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Χ.Ν. Αναγνωστόπουλο. Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και εισήγηση του προσκεκλημένου ομιλητή π. Σπυρίδωνα Παπαβασιλείου, διακόνου της Ι.Μ. Λεμεσού.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων κάθε συνεδρίας, πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις από τους συνέδρους δια ζώσης, αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα και αναπτύχθηκε διαλογική συζήτηση επί ερωτήσεων του ακροατηρίου και των συμμετεχόντων συνέδρων.

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕΚ, Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, που συμμετείχε στο εν λόγω συνέδριο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «O ΣΤΕΚ ως ένθερμος υποστηρικτής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στηρίζει έμπρακτα την ανάδειξη του θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος». Επίσης, τόνισε την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη νησιώτικη περιοχή της Ελλάδας και στην Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού.

Η Πράξη ReCult «Ανάδειξη και Διάδοση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς μέσα από την Ανάπτυξη και Θεσμική Ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Κύπρος και  συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.