Σκοπός και Άξονες Δράσης ΕΞΕΚ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΞΕΚ στα μέλη της είναι μεταξύ άλλων:

  • Ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης των ξενοδοχείων με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις μεταχείρισης και αμοιβής του προσωπικού με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, την επιμόρφωση τους και τη σταθερότητα της απασχόλησης.
  • Εκπροσώπηση στο Ταμείο Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
  • Πληροφορίες και συμβουλές για εργασιακά θέματα και εργασιακές διαφορές.
  • Διαπραγματεύσεις / Διαιτησία για διακανονισμό εργατικών διαφορών.
  • Παροχή νομικών και άλλων εξειδικευμένων συμβουλών για εργασιακά προβλήματα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
  • Δυνατότητα παραχώρησης επιδόματος ανταπεργίας.
  • Δυνατότητα παραχώρησης επιδόματος για εξωτερικές νομικές συμβουλές επί εργασιακών προβλημάτων.