Ο ΣΤΕΚ δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τα τουριστικά έσοδα μέχρι τον Απρίλιο του 2023.

Αναλυτικά τα στοιχεία πιο κάτω:

Σύγκριση με προηγούμενες χρονικές περιόδους 

Μηνιαία ανάλυση εσόδων 

Δαπάνες ανά άτομο ανά ημέρα