Ο ΣΤΕΚ δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τα τουριστικά έσοδα μέχρι τον Μάρτιο του 2023.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία:

Σύγκριση με προηγούμενες χρονικές περιόδους

Μηνιαία ανάλυση εσόδων