Η νόμιμη ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου βάλλεται αδιάκοπα και διαρκώς εντονότερα από την αλόγιστη αύξηση των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και από τις συνεχώς αυξανόμενες τουριστικές ροές προς τις κατεχόμενες περιοχές.

Σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, τύπου Airbnb, o ΣΤΕΚ επαναλαμβάνει τον έντονο προβληματισμό του επί του θέματος καθώς ο αθέμιτος ανταγωνισμός αυξάνεται διαρκώς. Από τη μία, υπάρχουν χιλιάδες καταλύματα που ακόμα δεν εγγράφηκαν στο σχετικό μητρώο κι άρα λειτουργούν τελείως ανεξέλεγκτα, παράνομα και πιθανόν αφορολόγητα κι από την άλλη, υπάρχουν ακίνητα που εγγράφηκαν στο μητρώο μεν, αλλά παρέχουν υπηρεσίες ξενοδοχείων χωρίς να καταβάλλουν τα σχετικά τέλη/φορολογίες, να κατέχουν τις νενομισμένες άδειες και χωρίς να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες λειτουργίας με τα ξενοδοχεία.

Επιπρόσθετα, η διάθεση πολλών οικιστικών ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει δημιουργήσει σημαντική έλλειψη ακινήτων για αγορά και κυρίως ενοικίαση για σκοπούς μακροχρόνιας διαμονής, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή αύξηση των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που εδώ και καιρό πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν προχωρήσεις σε αυστηρή ρύθμιση του τομέα, είτε σε σχέση με τη χρονική περίοδο κατά την οποία επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση, είτε σε σχέση ακόμα και με την αναστολή παραχώρησης περαιτέρω αδειών για βραχυχρόνια μίσθωση ή και απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο ΣΤΕΚ θεωρεί πως είναι καιρός η πολιτεία να ενσκήψει στο συγκεκριμένο ζήτημα με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα.

Την ίδια ώρα και ενώ η τουριστική βιομηχανία προσπαθεί φέτος να ανακάμψει στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, ισχυρό είναι και το πλήγμα που δέχεται λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών που φαίνεται να καταλήγουν στα κατεχόμενα. Το φαινόμενο φέτος είναι πιο έντονο από ποτέ και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα και σχεδιασμός για ενέργειες μετριασμού του.

Ο ΣΤΕΚ καλεί τους αρμόδιους φορείς όπως  το συντομότερο διεξάγουν μία εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία να καταδεικνύει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και ταυτόχρονα να προτείνει συγκεκριμένες εισηγήσεις για αντιμετώπισή του.