Τα πρώτα σεμινάρια αρχίζουν στις 16/5 στην επαρχία Αμμοχώστου και στις 19/5 στην επαρχία Πάφου

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδας-Κύπρου 2014-2020 «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» και ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης Re-Cult, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και λοιπούς ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης σε θέματα που αφορούν στον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό και πιο συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών – εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Περισσότερα εδώ