Ο ΣΤΕΚ, υποστηρίζει και επενδύει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμμετέχοντας ήδη σε συγχρηματοδοτούμενα από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους έργα, με εταίρους που συμπεριλαμβάνουν το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος, την Εκκλησία της Ελλάδος και ακαδημαϊκά ιδρύματα στις δύο χώρες. Ο ΣΤΕΚ, μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της ενιαίας στρατηγικής θρησκευτικού – πολιτιστικού τουρισμού καθώς και την ανάπτυξη παρατηρητηρίου θρησκευτικού τουρισμού.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη, έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας  η οποία στοχεύει στην ανάδειξη του θρησκευτικού – πολιτιστικού τουρισμού, δράση η οποία επιτυγχάνεται μέσα από το έργο μας. Ο ΣΤΕΚ παρουσίασε την ενιαία στρατηγική Κύπρου-Ελλάδας προ μερικών ημερών κατά τη διάρκεια συνάντησης φορέων από την Κύπρο και τη Νησιώτικη Ελλάδα η οποία διεξήχθη στη Ρόδο και συμμετείχε η Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, στον Σύνδεσμο ανατέθηκαν έργα μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος, για την περαιτέρω ανάπτυξη και μεγιστοποίηση του οφέλους από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα έργα υλοποιούνται με τη συνεργασία της περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Ναυτιλίας της Ελλάδος και έχουν ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονου στρατηγικού πλάνου αειφόρου ανάπτυξης, εναρμονισμένου με τις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, προς όφελος της Κύπρου, της Ελλάδας και των μελών μας.