Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδας-Κύπρου 2014-2020 «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» και ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης  (στο εξής Πράξη Re-Cult), απευθύνει…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

… σε ενδιαφερόμενους και επαγγελματίες τουρισμού για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών – εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση 250 επιχειρηματιών και εργαζόμενων στον τομέα του θρησκευτικού/πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και όσων ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα αυτόν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

– απόφοιτους πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και

– απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τουριστικό κλάδο

– επαγγελματίες και στελέχη του τουριστικού κλάδου, που διαχειρίζονται σχετικά ζητήματα του τουριστικού προϊόντος ή που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο στον τομέα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των πολιτικών του θρησκευτικού/πολιτιστικού τουρισμού

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Τα νέα σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο SEMELI στη Λευκωσία στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

1ος κύκλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 26/09, 27/09, 28/09 & 29/09

ΩΡΕΣ: 17:00 – 21:00

2ος κύκλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 28/09 & 29/09

ΩΡΕΣ: 09:00 – 18:00

Περιεχόμενο Σεμιναρίων

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αφορά θέματα σχετικά με τον προσκυνηματικό, τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό με σκοπό την παροχή στους εκπαιδευόμενους γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, την υποστήριξη και την προώθηση σχετικών δράσεων.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

 

Πιστοποίηση συμμετοχής

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, θα αποσταλεί στον κάθε συμμετέχοντα πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Πληροφορίες:

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 97776506 (κα Θεοδωρέσκου) ή να στείλετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση eflekou@icapcrif.com (Κα Λέκου).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.recult-greece-cyprus.eu.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής

https://docs.google.com/forms/d/1i4jbwb-z5n_6rpjP-sFBjCEdDdCzEeFHCwIhPSj3B6M/edit