Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η πρόσφατη τριμερής τεχνοκρατική συνάντηση που διοργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (International Labour Organization – ILO) στη Γενεύη, η οποία επικεντρώθηκε στη σημαντικότητα της εφαρμογής πολιτικών και μέτρων που θα καθιστούν την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα περιεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25-29 Απριλίου και σ’ αυτήν παρέστησαν 86 εκπρόσωποι  κυβερνήσεων, 12 εργοδοτικών οργανώσεων και 22 εργαζομένων από επιλεγμένες τουριστικές χώρες. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο γραμματέας του ΣΤΕΚ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων, κ. Σωκράτης Σολομίδης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να αναπτύξει συγκεκριμένες θέσεις και εισηγήσεις.

Κατά τη συζήτηση ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της μετάβασης σε ένα βιώσιμο  μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που να σέβεται το  περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, και να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους. Όπως σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ILO, τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν στόχο έχουν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να ξεκλειδώσουν την πλήρη προοπτική του τουριστικού τομέα και να στηρίξουν μία πιο ανθρωποκεντρικής φύσεως ανάκαμψη και ένα πιο ανθεκτικό εργασιακό περιβάλλον.

«Μέσα από τη συμμετοχή μας στη συνάντηση του ILO, είχαμε την ευκαιρία  να προβάλουμε τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς για την ανάγκη στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας μέχρι την πλήρη ανάκαμψη, τη σημασία της βελτίωσης της παραγωγικότητας και συνεχούς εκπαίδευσης, την ανάγκη προσαρμογής στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της τεχνολογικής επανάστασης, με σεβασμό στον κοινωνικό διάλογο και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών απασχόλησης», σχολιάζει ο κ Σολομίδης.