Τίτλος Σεμιναρίου: Σύγχρονες Τάσεις Δημοσίων Σχέσεων στον Τουρισμό

Ημέρα: 17/06/2015

Ώρα: 8:30 – 17:00

Χώρος Διεξαγωγής: Amathus Hotel – Λεμεσός

Φυλλάδιο Σεμιναρίου: