Φωτογραφικό Αρχείο ΣΤΕΚ

Εργαστήριο Πρωτοβουλίας και συνεργασίας της πράξης «Νησιά – Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου» με ακρωνύμιο SMART TOUR – 29/08/2023, ΛΑΡΝΑΚΑ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέδριο ΣΤΕΚ  με θέμα: «Τουρισμός: Η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη» | 22 Μαρτίου 2023

 

 

 

 

 

 

Συνέδριο ΣΤΕΚ  με θέμα: «Τουρισμός – Η επόμενη μέρα» | 29 Μαρτίου 2022

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΤΕΚ | 2016

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΤΕΚ | 2011

Σεμινάρια ΣΤΕΚ

Συναντήσεις ΣΤΕΚ