Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΣΤΕΚ, καθώς η δυσχέρεια εξεύρεσης προσωπικού στον ξενοδοχειακό τομέα είναι τεράστια, με αποτέλεσμα να απειλείται τόσο η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και η δυνατότητα των ξενοδοχειακών μονάδων για εξυπηρέτηση περισσότερων πελατών από το 2021. Το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού είναι κορυφαίας προτεραιότητας για τον ΣΤΕΚ, αφού τα κενά στις πλείστες θέσεις εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες είναι τεράστια.

Σύμφωνα με τον ΣΤΕΚ, το πρόβλημα προϋπήρχε από το 2019 αλλά το 2021 επιδεινώθηκε σημαντικά. Πολλοί κοινοτικοί εργαζόμενοι επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους λόγω αβεβαιότητας και λόγω του ότι δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στις χώρες τους. Παράλληλα, οι Κύπριοι εργαζόμενοι βρήκαν εργασία σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα διεθνές και όχι απλώς κυπριακό φαινόμενο. Ενδεικτικά, παρόμοια προβλήματα εντοπίζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζήτησε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 να υποβάλει προτάσεις για τη διευκόλυνση και την προώθηση της εισόδου και της κινητικότητας εντός της ΕΕ εργαζομένων από τρίτες χώρες.

«Ήδη, φέτος υπήρξε σημαντικό πρόβλημα και παρόλο που οι πληρότητες κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο μόλις στο 40%-50%, κάποιες μονάδες υπολειτουργούσαν. Το 2022, κατά το οποίο ευελπιστούμε πως οι πληρότητες θα είναι αυξημένες, αν δεν διαφοροποιηθούν τα δεδομένα στο εργασιακό, η κατάσταση θα είναι χειρότερη και ο κίνδυνος να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των τουριστών, είναι πέρα για πέρα ορατός», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ, Άκης Βαβλίτης.

Αν και η αβεβαιότητα γύρω από τα θέματα της πανδημίας -όπως με τη νέα μετάλλαξη «Όμικρον»- είναι μεγάλη, εντούτοις, το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού αξιολογείται ως το πλέον σημαντικό αφού, αν η πανδημία όπως ευελπιστούμε το επιτρέψει, πρακτικά οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις όποιες αυξημένες ροές τουριστών.

Με δεδομένο ότι η διαδικασία για πρόσληψη εργαζομένων από τρίτες χώρες χρειάζεται αρκετούς μήνες για να υλοποιηθεί, ο ΣΤΕΚ καλεί το υπουργείο Εργασίας να εξαγγείλει άμεσα σχέδιο που να επιτρέπει και να διευκολύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης, ο ΣΤΕΚ εκφράζει την ανησυχία πως θα κινδυνεύσει πραγματικά η νέα τουριστική σεζόν του 2022.