• Εμβολιασμός των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας • Επεξήγηση των λόγων κατηγοριοποίησης της Κύπρου στην «κόκκινη» λίστα.