ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Re-Cult Interreg VA Greece Cyprus

O θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί τον πλέον αναπτυσσόμενο τομέα της τουριστικής – ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι 300εκ. τουρίστες επισκέπτονται μεγάλα θρησκευτικά μνημεία του κόσμου κάθε χρόνο (το ένα τέταρτο του συνόλου των διεθνών αφίξεων τουριστών) και ότι 600εκ. εθνικά και διεθνή ταξίδια θρησκευτικού τουρισμού, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Σε Ελλάδα και Κύπρο δεν υπάρχουν αντίστοιχα στατιστικά. Αυτή η αύξηση φέρει μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής επιτρέποντας επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης.Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η προώθηση, προβολή και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη συντονισμένου και κοινού σχεδιασμού δράσεων και εφαρμογών προώθησης και ανάδειξης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Και οι δύο περιοχές είναι επίσης προικισμένες με ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, και ως εκ τούτου ο συνδυασμός της φύσης με την υψηλή πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία των ναών και μοναστηριών, αλλά και την ιδιαιτερότητα των θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Re-Cult Magnum Interreg VA Greece Cyprus

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η μεγιστοποίηση του αντικτύπου του θρησκευτικού Τουρισμού, η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών της Ελλάδας, της Κρήτης και της Κύπρου. Οι τρεις Εκκλησίες αξιοποιούν τα αποτελέσματα δύο προϋπαρχόντων έργων, Recult και Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων, τα οποία αφορούν την μεθοδική ψηφιοποίηση και ανάδειξη της Re-Cult Magnum Interreg VA Greece Cyprus θρησκευτικής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι τρεις Εκκλησίες επιδιώκουν την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών στο πλαίσιο της 4η πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος INTERREG V-A 2014 -2020. Η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Θρησκευτικού Τουρισμού η οποία θα οδηγήσει στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση υφιστάμενων μουσείων μέσω της δημιουργίας συνδεδεμένων ψηφιακών μουσείων, καθώς και την πρόκληση ψηφιακής εμπειρίας για τον επισκέπτη (Δύο μουσεία στην Κύπρο, ένα στην Κρήτη και ένα στο Βόρειο ή Νότιο Αιγαίο). Αυτό θα πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας τόσο τη μεθοδολογία, όσο και την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στα δύο προαναφερθέντα έργα και χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε στο πλαίσιο αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες

Smart-Tour   Interreg VA Greece Cyprus

Γενικός στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων στη διασυνοριακή περιοχή για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών τουριστικής ανάδειξης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς εναρμονισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, με παράλληλη ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των νησιών, της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας καθώς και την προώθηση ανάπτυξης κοινών διασυνοριακών και διατοπικών πρωτοβουλιών για τον τουρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες