• Επείγουν λύσεις στα θέματα της έλλειψης προσωπικού και του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος

Εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του υφυπουργού τουρισμού κ. Κώστα Κουμή, της υφυπουργού παρά τω προέδρω κ. Ειρήνης Πική και άλλων πολιτειακών αξιωματούχων, είχε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρό του, κ. Άκη Βαβλίτη.

Στη σκιά των πολεμικών συγκρούσεων στο γειτονικό Ισραήλ, το οποίο συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τουριστικές αγορές της Κύπρου, τέθηκαν επί τάπητος σειρά θεμάτων βαρύνουσας σημασίας τα οποία άπτονται της βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας, της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, των επιπτώσεων του πληθωρισμού, του ενεργειακού κόστους, του κόστους του χρήματος και της απώλειας τουριστών προς τα κατεχόμενα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανάγκη  τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς με τα σημερινά δεδομένα επικρατούν συνθήκες άνισου ανταγωνισμού με τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Επιπρόσθετα, η συζήτηση στράφηκε και στην ανάγκη δημιουργίας και εφαρμογής συγκεκριμένης στρατηγικής για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδειξε κατανόηση στις θέσεις του ΣΤΕΚ υποδεικνύοντας ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.

Ο ΣΤΕΚ έθιξε και διαχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν την ξενοδοχειακή βιομηχανία και επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία των τουριστών στη χώρα μας,  ιδιαίτερα η ηχορύπανση και η οπτική ρύπανση,  τονίζοντας για ακόμα μία φορά την ανάγκη  αποτελεσματικής αστυνόμευσης ή ακόμα και δημιουργίας τουριστικής αστυνομίας.

Από πλευράς βελτίωσης των δράσεων για ανάδειξη της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, επισημάνθηκε η ανάγκη για  διεύρυνση των οριζόντιων αρμοδιοτήτων του αρμόδιου υφυπουργείου και αύξηση των κονδυλίων προώθησης και προβολής της τουριστικής Κύπρου. Επιπρόσθετα,  συζητήθηκε η αναγκαιότητα  ενός συγκεκριμένου τουριστικού brand για τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε με προσοχή τις απόψεις και τις εισηγήσεις του ΣΤΕΚ και παρείχε διαβεβαιώσεις για συγκεκριμένα ζητήματα ενώ ζήτησε την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων στη βάση της συζήτησης θέτοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ, Άκης Βαβλίτης δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ότι, «τέθηκε έντονα το πρόβλημα της μεγάλης έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, και τονίσαμε ότι δεν μπορούν τα ξενοδοχεία να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες όσο εξακολουθεί να υφίσταται. Κάναμε συγκεκριμένες εισηγήσεις  για  προσωπικό από τρίτες χώρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αντιλαμβάνεται το ζήτημα και θεωρώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις τάχιστα».

Κατά τη συζήτηση, έγινε ειδική αναφορά και στο θέμα του ενεργειακού κόστους, το οποίο αποτελεί βραχνά για την ξενοδοχειακή βιομηχανία όπως και για την κοινωνία γενικότερα. Πάγιο αίτημα του ΣΤΕΚ είναι να  δοθούν άδειες στα ξενοδοχεία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μεγαλύτερη δυναμικότητα. «Δεν μπορεί μία ξενοδοχειακή μονάδα να πλήρωσε μέσα σ’ ένα χρόνο 1.5 εκατ. ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα, εκ των οποίων οι 450 χιλιάδες ευρώ περίπου αφορούσαν έξοδα ρύπων, και να μην της επιτρέπεται να εφαρμόσει μία πιο πράσινη και οικονομική λύση», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ.