Φωτογραφικό Αρχείο ΣΤΕΚ

Ετήσιο Συνέδριο ΣΤΕΚ 2024: «Τα νέα δεδομένα απαιτούν ένα πιο ανταγωνιστικό μοντέλο»

Συνέδριο ΣΤΕΚ 22 Μαρτίου 2023 με θέμα "Τουρισμός: Η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Συνέδριο ΣΤΕΚ  με θέμα: «Τουρισμός - Η επόμενη μέρα» | 29 Μαρτίου 2022

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΤΕΚ | 2016

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΤΕΚ | 2011

Σεμινάρια ΣΤΕΚ

Συναντήσεις ΣΤΕΚ