Επιχειρήσεις Μέλη ΣΤΕΚ

ΕΠΑΡΧΙΕΣ

AEOLOS CYPRUS TRAVEL LTD

Τ: 22 881292
sns@aeolos.com
Website

CASA COLLEGE

Τ: 22 681882
info@casacollege.ac.cy
Website

DELOITTE

Τ: 22 360300
infonicosia@deloitte.com
Website

KES COLLEGE

Τ: 22 875737
info@kes.ac.cy
Website

KPMG LTD

Τ: 22 209000
n/a
Website

PwC CYPRUS

Τ: 22 555000
n/a
Website

HELLENIC TZILALIS CYPRUS LTD

Τ: 22 458100
info@htz.com.cy
Website

PANADVERT INTERNATIONAL LTD

Τ: n/a
cyprus@panadvert.com
Website

CHRYSSES DEMETRIADES & CO

Τ: 25 582424
info@demetriades.com
Website

HEAVEN'S GARDEN WATERPARK

Τ: 25 714235
info@fasouri-watermania.com
Website

ICR CYPRUS RESORT DEVELOPMENT CO. LTD

Τ: 22 399300
info@cns.com.cy
Website

LIMASSOL MARINA LIMITED

Τ: 25 020020
info@limassolmarina.com
Website

PNS RESTAURANTS LTD

Τ: 25 357770
info@pns.com.cy
Website

POLYKARPOU HRD LTD

Τ: 25 109025
info@polykarpouhrd.com
Website

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τ: 25 002500
administration@cut.ac.cy
Website

HERMES AIRPORTS LTD – LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT

Τ: 24 816400
info@hermesairports.com
Website

SPHENIC HOLDINGS LTD

Τ: 24 021756
cyprus@nchcapital.com
Website

A&A SUPER APHRODITE PARK LTD

Τ: 26 913 638
info@aphroditewaterpark.com
Website

HERMES AIRPORTS LTD – PAFOS INTERNATINAL AIRPORT

Τ: 26 007002
info@hermesairports.com
Website

WATERWORLD WATERPARK

Τ: 23 724444
admin@waterworldwaterpark.com
Website