Ο ΣΤΕΚ έχει ετοιμάσει μια ενδιαφέρουσα έρευνα με επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τον κυπριακό τουριστικό τομέα όπου έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με τα έσοδα του μήνα Νοεμβρίου 2022. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά τα στοιχεία:

Επιπλέον ανάλυση των εσόδων καθώς και των αφίξεων μπορείτε να δείτε και πιο κάτω: