Ο ΣΤΕΚ και το γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων διοργάνωσαν παρουσίαση με τίτλο «Συμβατές Κρατικές Ενισχύσεις στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία», την Παρασκευή , 26 Ιανουαρίου 2024, στις 11:00 π.μ.

Η παρουσίαση ήταν δωρεάν και διεξήχθει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στόχος της παρουσίασης είναι να γίνουν  αντιληπτές οι βασικές αρχές των Κρατικών Ενισχύσεων, να δοθεί πληροφόρηση για συγκεκριμένα νομικά πλαίσια που μπορούν να αξιοποιηθούν από την Ξενοδοχειακή βιομηχανία καθώς και να επισημανθούν συγκεκριμένες πρόνοιες για διευκόλυνση των Ξενοδοχείων.

Όλες οι παρουσιάσεις πιο κάτω:

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Γραφείου της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης 

Νομικά Πλαίσια 

Σχέδια Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας 

Κρατικές Ενισχύσεις: Έννοιες 

Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής