Δύο υποτροφίες ύψους 40% των διδάκτρων για όλα τα χρόνια φοίτησης Δύο υποτροφίες, ύψους 40% των διδάκτρων η.